Welja, moet kunnen, zo’n 1000 parkeerplaatsen er bij. Hoezo, er is toch Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de buurt? Ja, maar daar gaan al die gasten geen gebruik van maken: die komen gezien hun woonplaats (!) gewoon per auto. Ziedaar in de kern, een uit de hand gelopen discussie tussen gemeentelijke ontwikkelaars en omwonenden.

Er zal en moet ten westen van het Eindhovense Beatrixkanaal plaats gemaakt worden voor huisvesting van véle regionale politiefuncties. Aan de rand van ‘autoluw’ en zeer leefbaar Meerhoven

Onderdak voor zo’n 2200 politiemedewerkers. Saillant detail: in 2019 werden er nog slechts circa 1250 ‘blauwe petten’ verwacht. De Mobiele Eenheid en 700 studenten van de Politieacademie komen mee. Maar ook een cellencomplex, schietbaan en een trainingscentrum. Aan reuring geen gebrek.

Zoals dat in OverlegNL betaamt richtte de gemeente een klankbordgroep in. Voorkomen dat er gedoe ontstaat. Het werk moet voort. Omwonenden kunnen maar beter meegenomen worden in het proces.

De bewonersvereniging Meerhoven met 850 huishoudens als lid, is boos. Ontzetting overheerst: hun inbreng lijkt op te gaan in rook. Natuurlijk: de gemeente heeft meerdere belangen te wegen. Maar het gaat schuren als blijkt dat het haalbaarheidsonderzoek niet op de juiste regelgeving is gebaseerd.

Het botert al een tijdje niet. Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) zegt het ‘maximale’ te hebben gedaan om de wijk inspraak te geven. De gemeenteraad is ingeschakeld: noodkreten werden daar niet gehoord. Slechts met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kwam noodzakelijke overheidsinformatie boven tafel.   

Als ware regenten laat het College van B&W weten dat het proces zorgvuldig verloopt. Binnenkort wordt er een principebesluit genomen. Punt.

Wat een blamage. Een besluit nemen zonder dat alle gevolgen voor de omgeving goed in kaart zijn gebracht. Vertrouwen in de overheid wordt door de bestuurders in de waagschaal gesteld. Anno 2021 accepteren burgers niet dat er over hun leefomgeving wordt besloten zonder grondige voorbereiding en studie.

De komst van een immens politiecomplex naar Meerhoven heeft grote gevolgen voor de leefomgeving van velen. Een simpele inspraakprocedure volstaat dan niet ter voorbereiding van besluitvorming in de gemeenteraad.

Waarom geen burgerforum? Het onderwerp toegankelijk maken,  misstanden in het dossier aankaarten en ideeën inbrengen. Een burgerforum als afspiegeling vanuit Meerhoven met een informatieplicht door experts. Via het andere, regenteske traject kun je voorspellen wat er gebeurt: een gang naar de rechter vanuit de wijk. En daarmee is de politie in élk geval niet geholpen.