Privacybeleid

Bekijk hier het Cookie statement!

Privacy statement

FRITS gevestigd en kantoorhoudende te (5615 PP) Eindhoven aan de Hallenweg 2a.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van FRITS, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en FRITS houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

  • Heeft u een abonnement op FRITS?

FRITS gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Het magazine moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat FRITS uw persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur en de bezorger. FRITS kan uw persoons- en abonnementgegevens ook voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. FRITS bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving FRITS daartoe verplicht. Abonnementgegevens worden tevens gedeeld met BCM. Zij verzorgen de abonnementhandeling van FRITS.

  • Bent u een online bezoeker van de website van FRITS?

Als u onze website bezoekt verstrekt u gegevens aan FRITS zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van FRITS. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan FRITS worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt.

  • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie van FRITS?

FRITS gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. FRITS gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

  • Solliciteert u bij FRITS?

FRITS gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan FRITS verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door FRITS bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij FRITS, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

  • U ontvangt een nieuwsbrief van FRITS?

FRITS gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’. 

Bijzondere persoonsgegevens
De websites en diensten van FRITS hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. FRITS kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat FRITS zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via redactie@frits.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd. 

Beveiliging gegevens
FRITS maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via redactie@frits.nl.

Gebruik van Cookies
De website van FRITS maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Dit kan door contact op te nemen via redactie@frits.nl.

FRITS zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal FRITS de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. FRITS stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien FRITS de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt FRITS u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien FRITS niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan FRITS u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan redactie@frits.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Data Protection Officer (DPO)
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met FRITS via redactie@frits.nl.

Wijzigingen
FRITS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 8 januari 2019.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen door een bericht te sturen aan redactie@frits.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Weer
14°C
Eindhoven
bewolkt
16° _ 13°
75%
7 km/h
za
18 °C
zo
21 °C
ma
24 °C
di
22 °C
wo
26 °C
- Sponsor -
Ad imageAd image

Populair nieuws

- Sponsor -
Ad imageAd image

Tijdschriften

- Sponsor -
Ad imageAd image