Ongewild helpt een juridisch mini-conflict dat ten overstaan van de rechter werd ontrafeld, om een volgende stap te zetten in het Zuidoost-Brabantse gemeentelijke annexatie-debat.
De regionale politiek lukt het immers sinds decennia niet om plaatsnaambordjes aan te passen aan de metropole context waarbinnen Eindhoven en omgeving zich inmiddels met hoge snelheid ontwikkelen.
Een politiek sluitende oplossing is niet in zicht behalve dan dat de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel af en toe door sommige opiniemakers met elkaar worden verknoopt. Maar Nuenen bléft dwèrs, en zingt het met dat liedje vermoedelijk nog wel een tijdje uit.

Andere listen moeten bedacht worden opdat bestuurlijke schaalvergroting uiteindelijk zijn beslag krijgt.

Een horecabaas bouwt een nieuw hotel aan de A2, in de gemeente(!) Best. Op 10km afstand van een andere, zeer gerenommeerde herberg. En die ligt aan de Aalsterweg in het Eindhovense stadsdeel Stratum.
Beide bedrijven sieren hun voorgevel met dé alom bekende toekan. Én willen zich onderscheiden door ‘Eindhoven’ als vestigingsplaats te gebruiken. Niet eens zo gek: IKEA in Son heet ook gewoon IKEA Eindhoven en hotel Koningshof in Veldhoven noemt zichzelf ‘NH Eindhoven Conference Center’.

In de casus met de toekan heeft de rechter besloten dat uitsluitend de Stratumse vestiging het recht heeft om de vestigingsplaats ‘Eindhoven’ publiekelijk te voeren. Het andere hotel mag zich voortaan tooien met ‘Eindhoven-Best’.
Stratum is immers een gewoon Eindhovens stadsdeel en Best een zelfstandige gemeente.
Juridisch ongetwijfeld een correcte en veilige uitspraak, tegelijkertijd een gemiste kans.

Met een rechter die jurisprudentiële lef toont, was er waarschijnlijk uitgerold dat de een zich mag afficheren met ‘Eindhoven-Stratum’ en de ander met ‘Eindhoven-Best’.
In deze fase van grootstedelijke ontwikkeling ware dat een slimme oplossing en een goed voorbeeld voor velen.

Het doet recht aan de formele zelfstandigheid van Best. En het maakt de inwoners van het stadsdeel Stratum nóg meer bewust van de eigenheid en karakteristieke kwaliteiten van hun leefomgeving.

OK: cosmetische oplossingen, maar wel om het ‘hogere’ doel te bereiken: één regionaal openbaar bestuur.

Meubelgigant Profita in Eindhoven-Waalre naast de creatieve hotspot Sectie-C in Eindhoven-Tongelre. Philips Medical Systems in Eindhoven-Best, multinational Neways op het Science Park in Eindhoven-Son. En Peijnenburgs’s peperkoek voortaan uit Eindhoven-Geldrop.

Met simpele aanpassingen in het postcodeboek kan volstaan worden om met één pennenstreek de tweede eeuw van de Groot-Eindhovense-verbinding in gang te zetten.