En dan te weten dat we al zóveel campussen hebben: in Eindhoven  tenminste drie en in ook Helmond en Veldhoven zijn er enkele te vinden. Nu dus ook op een, reeds in de 9e eeuw na Chr. vermelde ‘beboste zandrug’. Want dat is een ‘schot’. De omvang van de Oirschotse campus doet zeker recht aan de originele betekenis van dit woord, te weten ‘ groot veld of vlakte’. Zó immens is de legerplaats inderdaad.

Onlangs was ik er te gast. En dat in geopolitiek spannende tijden. Brigadegeneraal Gert-Jan Kooij wond er geen doekjes om. Ook in de generaal-majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne is de wereld er in ernstige mate anders uit gaan zien sinds de inval van de Rus in Oekraïne. Hoe vriendelijk het parkachtige terrein van de kazerne er ook uitziet, de staat van paraatheid is substantieel verhoogd. Als bezoeker merk je daarvan gelukkig weinig. De gastvrijheid is allerhartelijkst en het werk in de kazerne verloopt ogenschijnlijk volgens een dagelijks routinepatroon. Je waant je eerder in een plantsoen aan de rand van de binnenstad dan rondkijkend in een defensiedecor.

Het leger staat volop in de belangstelling, de begroting van Defensie wordt substantieel verhoogd en deelname aan de NAVO-flitsmacht is voor ‘Oirschot’ vanzelfsprekend.

Een kijkje achter de schermen van een legerplaats is dus fascinerend. Er heerst vrolijkheid en discipline. Bebouwing als op een campus. Indrukwekkende, tijdloze architectuur waarin de Bioscoop is opgetrokken. Streling voor het oog. De officiersmess anno 2022, getransformeerd tot een eigentijds bedrijfsrestaurant. Voorzien van een snackcorner en toegankelijk voor alle militaire rangen en standen.

De beslotenheid van het werk in een kazerne ligt achter ons. De robots en drones: bekijken, aanraken en toegelicht krijgen wat de betekenis ervan is voor het militaire bedrijf.

Een logo van Brainport Eindhoven prijkt trots op een overzicht van samenwerkende partners. Van het militair-industriële complex waarover in het verleden vol verdenking werd gesproken als onwenselijke verbinding tussen oorlogsmachinerieën en bedrijvigheid, is hier geen sprake. Integendeel. In deze kazerne is men trots op het stevige netwerk dat in de Eindhovense regio is ontwikkeld. De militairen profiteren daarvan volop, mede bij gebrek aan eigen researchcentra. Samenwerken is het devies. Vooral met alles en iedereen waar hightech de boventoon voert. En dan ook nog eens gegarandeerde hoogwaardige werkgelegenheid voor vele duizenden op deze  Safety & Security Campus. Een highlight in de regio.