Huren in de vrije sector is in Eindhoven weer duurder geworden. Ruim 8% meer dan vorig jaar betaal je er per m2. De woningmarkt is een drama en een oplossing is niet in zicht. Treurig. Senioren en starters: twee categorieën die er op die markt bekaaid van afkomen. Huizen zijn te groot, niet levensloopbestendig of te duur. En, zelfstandige gemeente of niet: ook in Nuenen is het niet anders dan bij de buren in de grote stad. Toch lijkt het ei van Columbus dit keer in de heerlijkheid zélf te zijn gelegd.

Geen vrije sectoraanpak en ook geen sociale volkshuisvesting luidt het devies. De twee gebruikelijke smaken op de markt voor grootschalige huisvestingsprojecten worden er terzijde gelegd. Woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben het nakijken. En huizen ‘hebben’, uitsluitend als puur beleggingsobject: geen sprake van.

Bij de wat heet, de Vrije Volkshuisvesting (https://vrijevolkshuisvesting.nl), zijn ondernemers uit het dorp zélf in hoge mate als financiers aan zet. Zij hebben er immers belang bij dat iedereen in Nuenen blijft wonen, zo luidt de redenering. En bij gebrek aan voldoende pecunia langs díe route, kan er altijd nog aangeklopt worden bij investeringsfondsen.

Het lijkt zo simpel: richt met belangstellenden een coöperatie op, huur een flinke lap grond langjarig van de gemeente, bouw goedkope kwalitatief hoogwaardige prefab-woningen en bepaal  betaalbare huren aan de hand van het inkomen van elke liefhebber. In de rij zou je er voor gaan staan als woningzoekende anno 2021. En dat doen ze in Nuenen.

In de gemeenteraad is er enthousiasme rondom het idee. Het vinden van de benodigde grond schijnt nog wel een dingetje te zijn. Die ligt er, ook in Nuenen, niet voor het oprapen. En de Nuenense vrije volkshuisvesters gaan voor niet minder dan de hoofdprijs: áchter het Klooster. Maar dát stukje aarde kan nou net weer voor heel veel verpatst worden. Belangstelling meer dan voldoende.

Grondpolitiek is een gevoelig onderwerpje in de Nuenense politieke arena. Met de donkere onroerendgoedwolken in Eeneind-West in het vooruitzicht, zal het nog niet zo eenvoudig worden om de coöperatie nieuwe stijl een vliegende start te laten maken.   

De verdozing van bedrijventerreinen op dat ‘eind’ moet worden bezworen door verkenners van buiten, zo besloot de Nuenense raad onlangs. Die verkenners kunnen misschien ook even kijken naar de huisvestingsnood van jongeren en de oplossingen die het Vrije daarvoor aanreikt. Twee vliegen in één klap: gegarandeerd applaus.