Uitsluitend de kinderen uit afgelegen buurtschappen werden met groepsvervoer naar het marktplein in ons dorp gebracht. Van daaruit liepen ze nog enkele straten naar verschillende scholen. Dag in dag uit. Ze werden er niet om benijd. Integendeel.
De meeste scholiertjes kwamen immers gewoon lekker te voet, maar vaak ook per step of op een fiets. Met vallen en opstaan leren deelnemen aan het kleine maatschappelijk leven tussen de voordeur thuis en de schoolpoort.
Park&Walk avant la lettre.
Gezond en veilig.

Het is wel even anders geworden.
Een derde van de basisscholieren wordt vandaag de dag per automobiel zo mogelijk tot vlak voor de schoolentrée gebracht. Als prinsjes en prinsesjes worden ze gedropt bij de leertempel. In de veronderstelling dat iedereen daardoor gelukkiger wordt. En in elk geval passend bij het timemanagement van buitenshuis werkende ouders.

Kiss & Ride is het hedendaagse devies. Vaak ook gerechtvaardigd vanuit veronderstelde onveilige verkeersomstandigheden waartegen de kinderen beschermd dienen te worden.
Paard achter de wagen: auto’s worden beschermd en kinderen worden kwetsbaar gemaakt.

Enkel al vanwege de nog steeds groeiende mobiliteitskwaal in buurten en wijken is de komst van de fietsburgemeester een zegen. Luis in de pels van alles wat de voorkeur geeft aan automobiliteit in woonwijken. Nog nét niet begiftigd met politieke status, maar wel bij machte om het publieke debat flink op te schudden.

Uit Amsterdam is het komen overwaaien: https://bycs.org/ , BYCS, een initiatief waarbij de fiets een hoofdrol wordt toegedicht in de transformatie naar duurzame steden. In zes steden, waaronder Eindhoven, fietsen er inmiddels fietsburgemeesters rond. Gebruik van de fiets stimuleren als een oplossing voor verkeersuitdagingen waarvoor deze steden zich geplaatst weten.

De Eindhovense fietsvader heeft zich inmiddels goed ingeleefd in de meest nijpende knelpunten.
Fietsen op de ventweg bij de Boutenslaan, rond het Floraplein en over het Frans Leharplein: drie voorbeelden die de burgemeester, genaamd Sarge Meulman, na zijn aantreden meteen bovenaan de lijst van gevaarlijke fietsplekken heeft geplaatst.

Een scala aan suggesties tovert hij tevoorschijn om de omgeving van basisscholen fiets- en kindvriendelijk te maken.
Vrij liggende fietsroutes, fietspaden tot bijna in de fietsenstalling, zebrapaden op een verhoging in de weg en wegversmallingen met een keiharde drempel voor de auto.
Ziedaar kort en bondig de agenda voor de komende jaren.

De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht. Vast één afvinklijstje bij de beoordeling van de  programma’s van politieke partijen.
Óp naar Park & Walk , net als toen…..