Ophouden met piepen aub!! – Blog

0
576

Brainport is volop in het nieuws. Reden is dat het kabinet de regio Eindhoven niet wil aanwijzen als mainport. Met de Rotterdamse haven, Schiphol en ‘ict’ in Amsterdam heeft Nederland al mainports genoeg, meent ‘Den Haag’. Mainports zijn de economische zwaartepunten van het land, zeg maar de plekken waar het geld wordt verdiend. Opmerkelijk genoeg zijn dat ook de plekken waar ter stimulering van de economie het meeste geld naartoe gaat. In relatie tot Zuidoost-Brabant betreft het een verhouding van één tot twintig. Tegenover elke euro die ‘Brainport’ uit Den Haag krijgt, toucheert ‘de Randstad’ er twintig. Tel uit je winst oftewel de voorsprong van het westen op het zuiden van het land. Terwijl hier meer geld wordt verdiend ten behoeve van het nationaal product dan in de Rotterdamse haven. Ondanks de prachtige rapportcijfers van onze regio willen ze zich in ‘Den Haag’ maar niet laten overtuigen van de noodzaak dat ook hier geïnvesteerd moet worden om het leefklimaat en de infrastructuur optimaal te houden en liefst nog te verbeteren. Zodat Zuidoost-Brabant interessant blijft als vestigingsplek voor internationale bedrijven en kenniswerkers uit de hele wereld. Deze week nog bleek dat toptalenten een voorkeur hebben voor de VS. Een goede coach stelt dan de vraag: ‘Oké, dit constateren we, vervelend, maar wat doe je er zelf aan?’ Voorlopig komen we de hele week niet veel verder dan piepen hoe verongelijkt we zijn, hoe onterecht dit is en hoe onheus we ons behandeld voelen. Waarmee we ons jaren terugwerpen in houding ten opzichte van ‘de Randstad’. Dit afhankelijke gedrag past niet binnen het dna van de regio. En dan met name het gedeelte waarin ondernemingsgeest wordt gekoppeld aan nieuwsgierigheid (innovatie), koopmansgeest, werklust, de wil tot samenwerken, vrijzinnigheid (open mind) en een flinke portie eigenzinnigheid.
Als we onze ambities echt willen verwezenlijken dan moeten we het duidelijk niet van de landelijke overheid hebben. De big 5 (ASML, Philips, VDL, NXP en DAF?) moeten zo snel mogelijk aan tafel met andere zwaargewichten, bijvoorbeeld de TU/e, ten behoeve van de oprichting van opnieuw een soort stimuleringsfonds om de meest urgente investeringen zelf dan maar te bekostigen. Ondertussen moet serieus werk worden gemaakt van de herindeling van de regio Eindhoven dan wel de oprichting van een bestuurlijke autoriteit met verregaande bevoegdheden om in te kunnen grijpen in de (economische en ruimtelijke) infrastructuur. Daarnaast moet de lobby richting ‘Brussel’ worden geïntensiveerd. En ‘Den Haag’ bedanken we met een vet ‘houdoe’ vriendelijk voor de moeite.
Hans Matheeuwsen
Hoofdredacteur FRITS