Het moet niet gekker worden. Alwéér een kliko. Oranje kliko’s die het straatbeeld waarschijnlijk gaan sieren. Eerder kwam al de dienstmededeling dat er aan de burelen van de gemeente Eindhoven diep nagedacht wordt over een verplicht gebruik van een blauwe kliko. Het is nu ook zó saai: uitsluitend grijs en groen.

Onze milieu-onvriendelijkheid kan nog wel een extra kleurtje gebruiken is de redenering. De ‘klikodoelstellingen’ worden bij lange na niet gehaald. In de grijze afvalcontainer wordt het dubbele gedeponeerd van wat ’het beleid’ vraagt. Meer afvalscheiding is nodig. De blauwe voor papier en de oranje voor plastic is de creatief ogende oplossing. En is dat de laatste? Of komt er in de toekomst ook nog een gele voor batterijen en spuitbussen?

De markt speelt in op deze trend, er zijn camouflage-ideeën te over. Een fraaie heg, planten er omheen of een houten ombouw. Er zijn complete containerbergingen in de handel en er is ook een  speciaal kliko-schoonmaakazijn te koop. Er bestaat zelfs een afvalstamper die het afvalvolume reduceert.

Zie je het voor je? Op al die postzegelformaatpercelen die een grote stad nou eenmaal telt, een rijtje van tenminste vier(!) afvalcontainers. Onbegonnen werk. Bronscheiding heet dat. Ongetwijfeld goed voor de bewustwording, maar ook voor de irritatie. Opvoeden tot milieu-gevoelige burgers denkt wethouder Rik Thijs (Groen Links). Door afval al thuis te scheiden worden mensen bewuster van de hoeveelheid afval die ze produceren. Wat een bedillerigheid.

Wie geen toekomst ziet in deze bronscheiding gaat voor nascheiding. Met veel voordelen. Niet vier keer de vuilniswagens door de straat, want zo goedkoop is dat nou ook weer niet voor het milieu. Het is bovendien veel makkelijker om een paar afvalinstallaties te programmeren dan honderdduizenden mensen te instrueren. 

Dat laatste blijkt ook uit de ellende met afvalverzamelpunten in wijken. Afvalophaler CURE heeft nu al regelmatig meer dan de vrachtwagens vol aan alle rommel die náást die punten wordt gedumpt.

Het is de wereld op z’n kop. Alles méér. Meer afval, meer containers, meer ontsierend en lelijk straatmeubilair. Met extra kliko’s zet de gemeente in op een achterhaald concept. Onwijs.

Recycling van grondstoffen begint achter de voordeur, dat is zeker waar. Maar het is naïef te denken dat een reeks kleurige kliko’s voor élke deur de panacee vormt om het afvalprobleem de baas te worden. Wethouder, durf te innoveren. Nascheiding zal u in dank worden afgenomen.