Ophef alom. Een islamitische stichting heeft een bedrijfsgebouw in Zeelst aangekocht. Het is enigszins achteraf gelegen.Lekker rustig moet men gedacht hebben. Wel om de hoek bij het bijzonder populaire uitgaanscentrum van Zilst. Terrassen, café’s en nog eens terrassen. De aankoop? Op zich niks bijzonders, ware het niet dat de kopers wel eens op de lijst van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zijn genoteerd. De stichting huurde in Eindhoven een gebouw en zocht een geschikt pand in eigendom. En vond dat toevallig in Zeelst.

De koper, genaamd Islamplanning, heeft de naam op het eerste gezicht nou ook niet écht mee. Het werkwoord plannen heeft een ontwikkelingsgerichte bijklank. En staat o.m. voor concipiëren en uitstippelen. Bij mijn weten geen context waarmee je godsdiensten in het geseculariseerde  Nederland vandaag de dag als vanzelfsprekend in verband brengt. Of het zou Het Leger des Heils moeten zijn, waar men schikken, ordenen en vormen tot kunst schijnt te hebben verheven.

In Zilst Blêh Zilst *) ziet men enigszins gefronst uit naar de komst van de ‘planners’. Bijna 1700 handtekeningen staan inmiddels onder een petitie waarin nee wordt gezegd tegen de vestiging. Er is zorg over fundamentalistische opvattingen in kringen van de Islamplanning. 

Op loopafstand van het ‘huis van de moslims’ ligt het rooms-katholieke godshuis, de Sint-Willibrorduskerk. Het is van oudsher dé centrale plek in het kerkdorp. Niet vreemd dat sommigen glimlachend de vergelijking maken met het parochiehuis van weleer: verzamelplaats van gelovigen om er deel te nemen aan het gemeenschappelijke, katholieke verenigingsleven. Zou aan de islamhal, waar tot voor kort een sportschool gevestigd was, een soortgelijke functie worden toebedeeld? Zoals catechisatie en zondagsschool in protestantse termen, en het zangkoor en de Vincentiusvereniging vanuit de Roomse traditie? We weten het niet. De vergelijking maken stelt gerust, maar het is niet voldoende. Op wat leek op een Open Dag, waren buurtbewoners kennelijk niet welkom. Dus een kennismaking op korte termijn: dóen. Een klus voor de Veldhovense burgemeester!?

Intussen is Kiosk Live wel van start gegaan. In hartje Zeelst, elke zondagnamiddag, de hele zomer lang. Met bands die luisteren naar welluidende namen als Dubbel Sikx en Get Back 2. Klinkt goed! Wie weet voelen de bezoekers van het islamtische studiehuis om de hoek, zich ook wel aangetrokken tot de swingende muziek rond de kiosk aan de Heuvel. Dan blêh Zilst Zilst, met een extra randje multiculturaliteit. En dat zou mooi zijn.

*) Zeelst blijft Zeelst