De  Eindhovense openbare bibliotheek heeft het nakijken. Al jaren. Het afgelopen decennium stond in het teken van kaalslag, ontmanteling en ontkenning van de betekenis van de bieb. Tussen 2009 en 2020 daalde het budget met bijna 50%.

Uit het besluit van de bestuurder van de Stichting Cultuur (SCE) blijkt dat ook de komende jaren van enigerlei groei geen sprake kan zijn. Sterker nog: activiteiten zullen voor een deel moeten worden afgebouwd.

Volgens de lokale cultuurbazin Tanja Mlaker hoeft dat geen  probleem te zijn. Er staan boeken in de bieb, en die kun je lenen. Waarom zou daarvoor extra geld nodig zijn?Kennelijk heeft mevrouw Mlaker de bibliothecaire boot gemist. Actuele vraagstukken rondom toenemende laaggeletterdheid en afnemend leesplezier gaan aan de Eindhovense cultuurstichting voorbij.

Inmiddels is duidelijk dat als gevolg van de coronacrisis wordt  blootgelegd hoezeer kansengelijkheid van stadsgenoten ook wordt gefrusteerd door het gebrek aan digitale vaardigheden. De bieb is de plek waar mensen worden bijgespijkerd opdat deelname aan, voorlopig digitaal, maatschappelijk verkeer mogelijk blijft.

Het belang van de openbare bibliotheek is vanzelfsprekender dan ooit. En dat staat ver af van het beeld dat daar een stapeltje boeken te leen zou zijn.

De gemeente den Haag besteedt 50 euro per jaar per inwoner aan bibliotheekwerk. In Eindhoven blijft het steken op een schamele 15 euro. Binnen de G5 én in vergelijking met Brabantse steden bungelt top- en expansiestad Eindhoven treurig diep onderaan.

Schandalig is het.

De wethouder van Cultuur, Moniqie List-Roos (VVD) staat erbij en kijkt er naar. Zij drukt haar denkbeeldige snor. ‘Op afstand van de gemeente’ zoals dat zo mooi heet, is immers de besluitvorming over cultuurgelden gezet. Wel zo makkelijk.

De Cultuurraad adviseert de SCE-bestuurder over de verdeling van de centjes. En, niet voor het een of het ander, het gros van de leden van deze raad komt van buiten de stad. Niks mis mee: kwaliteit gaat boven alles. Maar hebben die wel altijd het goede gevoel bij de prioritering van de aanvragen? Is er voldoende verbinding met de inwoners? Heeft het bestuur van de SCE zélf eigenlijk wel de broodnodige klik met de stad?

Het meerjarenplan van de bieb is om je vingers bij af te likken. Tenminste, als je vindt dat Eindhoven echt bij de groep van vooraanstaande, ook sociaal verantwoordelijke steden behoort. 

Gemeenteraad: doe er wat aan. Stop de merkwaardige constructie waarbij één bestuurder ‘op afstand’ beslist over meerjarenfinanciering van een basisfunctie in de stad. Middeleeuws. Dat is het.