Op scholen voor Voortgezet Onderwijs is er sinds ‘COVID-19’ veel veranderd. Niet langer dag in dag uit samen in de klas, maar leerlingen vaker thuis. En dan veelvuldig in studiestand achter hun device. Ook een stevige omwenteling voor docenten: plotsklaps wordt er van hen wel heel veel digitale handelingsvaardigheid verwacht. Van de ene op de andere dag werken met nieuwe computerprogramma’s én met digitale groepen is voor velen geen sinecure.

De impact van de coronacrisis op het schoolse leven is groot. Een paar maanden achterstanden ‘op school’ zijn ongetwijfeld met veel bloed, zweet en tranen, nog wel weg te werken. Maar dat dan ook nog eens gedeeltelijk te moeten doen vanuit een online-omgeving: kan dat eigenlijk wel?

Technologie, apps en software: het is op scholen allemaal in veelvoud voorhanden. Het universum van bits en bytes straalt de schoolgemeenschappen van alle kanten tegemoet. In Eindhoven, toch ook leading in technology, verwacht je zelfs extra sterretjes. Maar de digitale vaardigheid van jongeren valt best nog wel tegen. Ondanks het beeld dat we daarvan gemakshalve creëren: de kleuter van drie turven hoog die zó handig is met de smartphone. En dat klikken en swipen, de godganselijke dag door: je ziet het de pubers doen.

Er komt nu hulp, samenwerking en ondersteuning vanuit de kennisregio zélf. Na jarenlange bovenmatige aandacht vanuit Brainport voor het technische beroeps- en hoger onderwijs, komt ook het funderend onderwijs meer in de schijnwerpers. De heftige coronacrisis was er voor nodig om Brainport écht in de actiemodus richting 12- tot 18-jarigen te brengen. Mooie bijvangst.

Duizenden middelbare scholieren in Eindhoven en ommeland gaan profijt hebben van financiële steun op de digitale onderwijssnelweg. Scholing van docenten en ontwikkeling van digitale leermiddelen staan prominent op de agenda. Technici uit bedrijven gaan scholen helpen. Opdat hybride onderwijs ook écht effectief en kwaliteitsverhogend kan  worden. Ook zodra er een blijvend nieuw normaal zal zijn ontstaan. Verdere digitalisering: ondersteuning van de docent in de klas.

Misschien ontwikkelen leerlingen uit de slimste regio van het land daardoor wel een voorsprongetje op hun leeftijdgenoten elders. Het vestigingsklimaat kan er alleen maar door versterkt worden. En dat lijkt hard nodig nu industriële steunpilaren in de regio al hebben aangekondigd in 2021 veel nieuwe kennis- en maakwerkers te willen verwelkomen. Ook zij willen ‘ICTproof’ geaccommodeerde scholen voor hun kinderen. 

Brainpoirt voelt dat goed aan. Mooi dus, die steun. Nu nóg structureler maken, inclusief die uitwisseling van kennis en kunde. Prachtperspectief voor 2021……..