Met de leesvaardigheid is het in in Nederland inmiddels allerbelabberdst gesteld. Het is gedaald onder het Europees gemiddelde. En het lijkt bij iedereen bekend maar dringt toch nog steeds onvoldoende door. Hoe kan dat? Deze week is uitgeroepen tot Week van de Alfabetisering. Achter deze fraaie titel gaat een wereld schuil van beschamend bittere noodzaak tot actie.

Realiseren we ons écht voldoende dat er bij een derde van de MBO-studenten kennelijk sprake is van laaggeletterdheid? Waarom, want dat blijkt uit onderzoek, lezen jongeren met steeds minder plezier? En het zal toch niet waar zijn dat onze eigen provincie Noord-Brabant landelijk zo’n beetje onderaan bungelt als het gaat over de hoogte van beschikbare subsidies voor bibliotheekwerk?

Enkele maanden terug is het Leesoffensief Brabant van start gegaan. Alles uit de kast en iedereen aan zet die invloed heeft op leesbevordering bij vooral jonge mensen. Gemeentebestuurders, bibliotheken, kinderopvang en onderwijs, sámen alle hens aan dek. Doel van deze actie: álle jongeren verlaten geletterd het voortgezet onderwijs. Dat het laatste nu niet het geval schijnt, is echt te gek voor woorden. Een schandaal in een rijk, welvarend en geëmancipeerd land.

En de regio Eindhoven, één van de visitekaartjes van Nederland als kenniseconomie, steekt helaas niet schril af. Alleen al in de stad Eindhoven wonen naar schatting ruim 16.000 laaggeletterden. Medeburgers die onvoldoende in staat zijn om volledig deel te nemen aan het gewone maatschappelijk leven.

Onlangs gaf wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) het startsignaal voor drie stedelijke proeftuinen waarbinnen laaggeletterdheid de komende jaren wordt aangepakt.

In de wijken Bennekel, Doornakkers en Mensfort bindt de Eindhovense bieb de komende vier jaar de strijd aan met laaggeletterdheid. Samen met het Ster College, specialist in  onderwijs aan volwassenen.

In de wereld van de leesbevordering leven er meer dan voldoende simpele suggesties om het lezen aantrekkelijker en uitdagender te maken. Benoem leesbevorderaars en leesspecialisten op school. Verspreid onder bedrijven en instellingen tips voor heldere klantgerichte communicatie. Geef een cursus ‘werkvloertaal’ aan werkzoekenden. Leergangen digitale vaardigheden zijn sowieso zeer ondersteunend.

Opvallend, maar steeds meer lijkt het er op dat bestrijding laaggeletterdheid en starten van nog weer een leesoffensief dweilen is met de kraan open. De neerwaartse trend wordt niet gekeerd. Alle ‘aanvalsplannen’ ten spijt. Al jaren niet. Gemeenten zijn inmiddels verantwoordelijk voor de bestrijding. Dus programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op dit onderwerp checken. En die uit 2018 er even naast leggen.