Afnameschaarste. In ons welvaartsjargon kwam dit begrip tot voor kort nauwelijks voor. Te weinig transportcapaciteit om elektriciteit tot bij iedereen en elk bedrijf te brengen, dát wordt er mee bedoeld. De hoorn des overvloeds leek tot achter nagenoeg elke voordeur te reiken. En alhoewel schijn altijd al bedroog, komt leegstand in de ‘energiehoorn’ inmiddels in zicht.

In deze contreien begint dat in Haopert. Ooit een dorpje, in het bezit van de Abdij van Tongerlo. Tot aan het einde van de 19e eeuw beschouwd als achtergebleven gebied. Armoede overal. Een tramlijn, van Eindhoven naar Reusel aan de Belgische grens,  opende de route naar welvaart. De streek kwam tot bloei onder invloed van sigaren- en metaalindustrie. En de Eindhovense, wereldwijd actieve VDL Groep kwam er tot wasdom. Het Kempisch Bedrijvenpark bracht er tenslotte veel nijverheid en werkgelegenheid. De vraag naar bedrijfshuisvesting is er nog steeds niet te stuiten. Maar er is te weinig stroom.

Dat het nou nét in Hapert moet zijn waar een hoogspanningsstation staat met nauwelijks nog extra beschikbaar vermogen. Op de capaciteitskaart van netbeheerder Enexis staat er in Brabant maar één regio echt gekleurd op, en dat is, jawel: deze voormalige heerlijkheid. De Kempen wéér op achterstand. Hoe verzin je het?

Brainport behoort tot de economische aanjagers van ons land. Het geld wordt hier verdiend, de innovatie komt hier uit alle hoeken en gaten, maakindustrie bloeit. Aan bedrijventerreinen en vestigingsplaatsen veel gebrek. Om elke m2 bedrijfsterrein wordt gestreden.Deze economische expansie kan vanzelfsprekend slechts met succes worden gecontinueerd voorzover er voldoende én  duurzame energie beschikbaar is.

Het electriciteitsnet is niet ingericht op een steeds intensiever gebruik. De industrie schakelt te snel over op elektra. En de explosieve groei van zonne- en windparken hebben ‘ze’ in Hapert blijkbaar niet zien aankomen. Zélfs al luidt de woordspeling sinds jaar en dag: in Hapert hapert het altijd, anno 2022 kom je daarmee niet meer weg.

In het dorp staat een prachtig bronzen beeld dat de Haopertse Gaoper voorstelt. Is het zo dat deze gaper nu toch écht teveel heeft staan geeuwen? Of is ‘ den Bosch’ misschien gewoon echt té ver weg ? Op z’n vroegst in 2024 schijnen de Hapertse infra-problemen te kunnen worden opgelost. Voor Anne-Marie Spierings (D’66), Brabants’ gedeputeerde voor Energie, kwamen de knelpunten namelijk als verrassing. De Kempen: over het hoofd gezien vanuit het toch zéér hoge Provinciehuis !?