Er kan weer gestemd worden op de FRITS Restaurantverkiezing 2019!

0
1093

 

 

 

 

 

Het is weer zo ver! Stem hier op uw favoriete restaurant in de regio:

Voorwaarden:
• U mag maximaal 2 keer per IP-adres een stem uitbrengen. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres danwel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.
• Aanmoedigen van het publiek en uw relaties om te stemmen is toegestaan. Echter dient het publiek de stem zelf uit te brengen. Zie bovenstaande voorwaarde.
• FRITS heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.
• FRITS respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. FRITS zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
• FRITS en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade.