Eindhoven knalt westwaarts de toekomst tegemoet. Dat wordt heel goed zichtbaar in één van de laatste ‘lege’ buitengebieden van de stad. De aanpassingen waar de logistiek in het nieuwe Eindhoven-Noordwest om vraagt, zijn gigantisch. Aan weerszijden van het Beatrixkanaal verschijnt het ene na het andere kunstwerk. Verkeerscirculatie op orde houden is hier het toverwoord. Wie enkele jaren niet in de omgeving van de Landsard is geweest, kan nauwelijks bevroeden wat er zoal verandert.

De zeer fraaie, vrij hangende fietsbrug Tegenbosch over 14 onderliggende rijbanen. De iconische, met kabels aan een pyloon opgehangen fietsrotonde de Hovenring.  Kilometers lange, snelle en vrijliggende, brede fietsverbindingen met de stad en Kempenland. En als jongste loot een fietsbrug bij de Spottersweg, richting Oirschot. Nieuwe wegen rond Eindhoven Airport. Alsof het allemaal niet genoeg is: de aanleg van de onderdoorgang die nóg een nieuwe weg mogelijk maakt onder de A2. Nú in uitvoering.

Overvolle Bedrijfsindustrieterreinen in Acht en Best, en ook nog de nieuwe Brainport Industrial Campus. De luchthaven, spoorlijnen, de militaire kazerne, Philips Medical Systems en dan ook nog slagader A2: internationale automobiliteitsreus van Amsterdam tot aan Milaan. Het zijn trekkers van jewelste, zonder uitzondering. Noodzakelijk voor economisch welzijn en blijvende welvaart.

Wel álles op een klein kluitje bij elkaar. En momenteel planologisch zodanig uitgebouwd dat er in velerlei opzicht een Trafficport ontstaat.

En daar temidden van al dat economisch-logistiek ‘geweld’, plotsklaps, wat misschien wel de belangrijkste groene long van Eindhoven zal blijken te worden: Stadsbos De Wielewaal en landschapspark Welschap. In de schoot geworpen. Twee prachtige onovertroffen groenstroken, heel erg verschillend, complementair en dus tot Greenport te maken. In totaal zo’n slordige 200 hectare. Welke stad krijgt een dergelijke unieke kans om slimme  planologische sier te maken? Alle traffic in de omgeving ten spijt biedt het groen onvermoede kansen om een fraaie ecologische slag te slaan. Een noodzakelijke buffer binnen de oprukkende Trafficport.

Stel je voor: één heus bos aan beide zijden van de snelweg. In te richten, te exploiteren en uit te bouwen vanuit een gemeenschappelijk concept. Ten behoeve van de stad en ommelanden. En jawel: stevig te verbinden door middel van een soort ecoduct over de A2. Onderdeel maken van de ecologische hoofdstructuur van ons land. En daarmee bijdragen aan het afremmen van de teruggang van biodiversiteit in Nederland. Waar gaan economisch gewin en een duurzaam milieu zo eenvoudig hand in hand?