Eindhoven en herindeling. Het is geen gelukkige combinatie. Al een halve eeuw getroost de stad zich moeite om de regio bestuurlijk opnieuw (lees; effectiever) te organiseren. Al dan niet via bestuurlijke samenwerkingsvormen, fusie of annexatie. Het mag tot op heden geen baat hebben. Alleen Veldhoven stond in de jaren tachtig de grond af waarvan Defensie zich terugtrok, mede ten behoeve van de ontwikkeling van Meerhoven.

En nu haalt Eindhovens burgemeester ’Johnnyboy’ Jorritsma bakzeil in Provinciale Staten bij het besluit over de gewilde fusie met Nuenen. Met het referendum in Nuenen als alibi speelde de SP in de coalitie een Judasrol: de meerderheid van Nuenenaren zou geen fusie willen met de stad. Van de 18.500 stemgerechtigden in het dorp namen er vorig jaar 10.509 deel (een opkomst van 56%), waarvan er 8.192 (78%) tegen fusie met Eindhoven stemden en 2.317 voor.

Nuenen telde in 2018 20.080 inwoners. Dat betekende dat 10.308 stemgerechtigden zich tegen of niet over de fusie hebben uitgesproken. Sterker nog; door bewust thuis te blijven waren zij op z’n minst neutraal én zeker niet tegen, anders waren ze wel naar de stembus gegaan. Niemand kan dus beweren dat de meerderheid van de Nuenense bevolking tegen fusie is met Eindhoven.

De SP kreeg echter koudwatervrees en onder de noemer dat de democratie moest zegevieren, schoten zij het fusievoorstel van de eigen coalitie af. Maar je kunt het net zo goed omdraaien: de meerderheid van de Nuenenaren heeft zich niet of tegen uitgesproken. Daardoor heeft de democratie niet gezegevierd, integendeel! De democratie bleef thuis en verloor.

Als gevolg van de onbetrouwbaarheid van de SP brak in het dagelijkse provinciebestuur een crisis uit. Over drie weken zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Dan kunnen niet alleen de verhoudingen heel anders komen te liggen in Den Bosch. De SP kan bij de vorming van de nieuwe coalitie op een zijspoor worden gerangeerd. In dat geval betaalt de partij politiek een hoge prijs voor zijn steun aan Nuenen.

Wie geschoren wordt, moet stilzitten. In Eindhoven is het verdacht stil. Er is geen enkele bestuurlijke reactie gekomen op het besluit van Provinciale Staten. De overwinning van ‘de democratie’ zou zomaar een pyrrusoverwinning kunnen blijken te zijn. Stad en regio moeten namelijk vooruit. Gelet op de uitgesproken ambitie van Jorritsma is het ondenkbaar dat er niet iets uit de hoge hoed wordt getoverd. Anders is zijn ambtsperiode bij voorbaat mislukt. Voor het jaar om is, zou de regionale herindeling zomaar weer op de bestuurlijke agenda kunnen staan.  

Hans Matheeuwsen
Uitgever/hoofdredacteur FRITS Magazine