Aan mijn bespiegelingen rondom leven en welzijn in Eindhoven en ommelanden, komt een eind. Ruim vijf jaar kon ik mijn schrijfsels kwijt langs de digitale snelweg. Aanvankelijk op het platform Innovation Origins en de laatste twee jaren bij FRITS .

Dank voor reactie en commentaar. Het viel me regelmatig ten deel en dat was genieten. Verder zonder mij in deze kolommen. Dat zal u vast wel lukken. Of ik ook zonder ú verder kan, moet nog blijken. De komende jaren valt er immers meer dan voldoende te becommentariëren.

De ‘schaalsprong’ waarvoor onze stad zich naar het schijnt geplaatst weet, is een buitengewoon grote opgave. Politici denken in korte termijnen en ambtenaren opteren voor zekerheden in het beleid. Maximale mogelijkheden dus voor projectontwikkelaars, onroerend-goed-magnaten en visionaire zakenlieden, om de stedelijke agenda naar hun private hand te zetten.

Critici zijn broodnodig om het politieke wel en wee in de stad van scherpe kanttekeningen te voorzien. De gemeenteraad te voeden met constructieve annotaties en alternatieve oplossingsrichtingen. Social media kunnen daarbij prima gebruikt worden als informatiekanaal. Het zal blijken onvoldoende te zijn. Vernieuwingen in de  burgerparticipatie zijn broodnodig. De gang naar de stembus is nu al ver beneden de maat. De publieke zaak kan niet zonder het brede draagvlak van ons állemaal.

De nieuwe burgemeester, Jeroen Dijsselbloem zal met verve de stad voorgaan in de realisatie van slimme ambities binnen Brainport. En consultant Klaas Dijkhoff mag hem daarbij, op voorspraak van de regering, voorlopig ondersteunen. Democratische controle is desalniettemin geboden. Behoud van welvaart en groei van welzijn, géén tweedeling, aandacht voor het sociaal-culturele klimaat en versterking van duurzame mobiliteit. Om maar eens wat te noemen.

Per fiets zal ik de goede gang van zaken blijven volgen en beoordelen, zonder Vanaf de Hovenring opvattingen over het vervolg rond te bazuinen. Mocht ik u ontmoeten, laten we dan debat en dialoog hoog en in ere houden.

Het ga u allen goed, en nóg beter.