Al 35 jaar gezondheidszorg in alle Eindhovense wijken wordt er met trots gemeld. Werken aan welzijn van álle wijkbewoners. De SGE, koepel van huisartsen, tandartsen en andere zorgverleners. Voor klachten en complimenten staat de website open. Voor slecht nieuws ook. Een melding onder een neutraal ogend kopje aan iedereen die jaarlijks een griepprik wenst te ontvangen via de huisarts: de  vaccinatie zal dit jaar op één centrale plek in Eindhoven  plaatsvinden. Missive, directief, een-richting.

Kennelijk geïnspireerd door de succesvolle regionale aanpak van de COVID-19 vaccinatie, moeten de verzamelde huisartsen gedacht hebben: dat kunnen wij ook. Weer een Corona-bijvangst. We laten al die ouderen van dagen naar een sporthal in Woensel komen. Efficiënt, en passend bij een organisatie die uitblinkt in grootschalige benaderingen.

Natuurlijk: ‘….tijdig kinderen, buren of kennissen…’ inschakelen om er te geraken. Bij de entree van de Tennishallen Noord staat er zo nodig een rolstoel gereed, die ‘service’ is er natuurlijk wel. Eigen rolstoel kun je achter de auto van de mantelzorger laten of desgewenst misschien in de snelle bus van Hermes. Bravo!

Hoe krijg je het bedacht. Een huisartsenpraktijk die op afstand, in sommige gevallen oplopend tot zo’n 9 kilometer, eenvoudige, primaire diensten levert. Wél zelf afhalen natuurlijk, automobiliteit is immers een vanzelfsprekendheid in een stad die de auto probeert juist te bannen uit het stadsverkeer. Nu even niet: schaalvoordelen die de zorgaanbieder geniet gaan vòòr.

Dat nacht- en weekenddiensten in de zorg regionaal aangepakt worden is tot daar aan toe. En samenwerking aan de ‘achterkant’, back-office zoals dat zo mooi heet: prima. Doen: die voordelen leiden voor ons, gebruikers, aan de vóórkant tot meer gemak. Dat is toch de bedrijfsfilosofie mogen we hopen?

Het leveren van griepprikken ‘op afstand’ , aan ouderen, soms kwetsbaar en meestal gericht op wijkvoorzieningen, is ronduit stuitend. Een zorgzame samen-leving veronderstelt een verzorgende overheid als ondersteuner. De huisartsenpraktijk is daarvan de eerste zichtbare lijn, om de hoek, in de buurt. SGE pocht zelf(s) met kwalificaties als ‘…ontmoetingsplaats voor u als wijkbewoner…’ en ‘…zorg bij u in de buurt…’.

Als aanleiding wordt natuurlijk verwezen naar personeelstekorten in de zorg en de bovenmatige inspanningen die de huisartsenpraktijken toch al moeten leveren.

Juist in een jaar dat er een run wordt verwacht op de griepprik, gaan we een efficiencyslag maken, moeten de planners van de wijkoverstijgende zorgaanbieder hebben gedacht. ‘Maatwerk’ op stedelijke schaal. Hoe krijg je het verzonnen.