Ruim 140 hectare extra voor de stad. Niet helemaal voor niks, maar zó duur toch ook weer niet. De landgoederen van Philips komen langzaamaan allemaal in publieke handen. Het aangrenzende Philips de Jongh Wandelpark was al van iedereen en ook de prachtige Philips Fruittuin is sinds een aantal jaren dagelijks voor publiek toegankelijk.

Het valt goed in de stad: de voornemens van het gemeentebestuur om de Wielewaal aan te kopen. Een historisch besluit, nu al. Zó veel mogelijkheden zijn er immers niet om private eigendom te confisqueren ten behoeve van meer publieke ruimte. Het veelal doorgeschoten marktdenken in de wereld van vastgoed en projectontwikkeling wordt op een vitale en duurzame plek in de stad een stevig halt toegeroepen.

Op social media zijn de felicitaties niet van de lucht:’…geschenk aan onze gemeenschap…’ en ‘…prachtige groene ruimte cadeau…’. Het idee van Eindhoven promotor Marc Dubach om álle stadsgenoten virtueel een stukje Wielewaal in eigendom te geven, zichtbaar op een interactieve kaart. Origineel middel om iedereen te verbinden aan deze nieuwe Open Groene Long.

De ambities van de stad Eindhoven zijn groot. De komende jaren komen er vooral veel stenen bij want de woningnood is torenhoog. En dat allemaal op een relatief kleine oppervlakte. Duurzame, publieke groene longen zijn van levensbelang voor ál die vele stedelingen die zich hier graag blijvend vestigen. De aantrekkelijkheid van de stad wordt er wederom aanzienlijk door vergroot. Ten stadhuize kunnen de mouwen opgestroopt: kom maar op met een goede planning rondom gebruik, beheer en onderhoud. Met lessons learned bij Muziekgebouw Eindhoven en het Evoluon, moet dat een een te behappen peuleschil zijn.

Theehuizen, speeltuinen, café’s, zorgcentra of voedselbossen? Skatebanen, cricketvelden of concertpodia in de open lucht? Het kán allemaal in het by far grootste stadspark van de Benelux. De Philips Fruittuin is het goede voorbeeld om de hoek. Het laat zien hoe ondernemerschap en publieke toegankelijkheid van een kwetsbaar gebied hand in hand kunnen gaan.

De voormalige Golfbaan Welschap, vlakbij, aan de overkant van de A2, is helaas inmiddels private eigendom. Des te belangrijker is de aankoop van de Wielewaal. Je moet er niet aan denken dat beíde groene stadsparken-in-wording op de particuliere markt terecht zouden zijn gekomen.

Raadsbrede steun, dat verdient dit voorstel. Opdat álle Eindhovenaren zich mede-verantwoordelijk kunnen voelen voor deze fantastische zet. Onze kindskinderen en ook hún kinderen zullen er ons eeuwig dankbaar om zijn.