Het cijfer 9 krijgt de gemeente voor haar financiële huishouding. Op een schaal van 1 t/m 10 is dat zeer goed. Jaarlijks maakt accountant BDO een ranglijst van alle gemeenten, waarbij een rapportcijfer voor de gemeentefinanciën wordt toegekend. Plaats 10 bezetten op de lijst van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: top.

Financieel is de rek er immers al jaren uit bij gemeenten. En zeker ook in Eindhoven. Miljarden zijn er landelijk bezuinigd terwijl gemeenten tegelijkertijd substantiële taken van ‘den Haag’ hebben overgenomen. Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, voorwaar niet de geringste opdrachten. Maar wel met veel minder geld dan eerst landelijk beschikbaar was voor deze taken.

Financiële debacles zoals rondom WIJEindhoven en MuziekgebouwEindhoven kwamen daar nog eens overheen en toonden een ongehoorde kwetsbaarheid. De stad verloor glans en kracht. 

Nog geen tien jaar geleden was de verwachting dat Eindhoven’s financiële huishouding totaal op instorten stond. De gemeentelijke Rekenkamer concludeerde dat reserves op onverantwoorde wijze waren geplunderd. Er werd alom gewaarschuwd vanwege de penibele financiële positie waarin deze stad verzeild was geraakt. Ingrijpen door de Rijksoverheid werd niet uitgesloten geacht.

De regering was er niet van onder de indruk en vond dat Eindhoven zelf financieel orde op zaken moest stellen. En terecht. Maar ingewikkeld was het wel.

Nog in 2019 waarschuwde wethouder financiën Marcel Oosterveer (VVD) voor een onaanvaardbare verdere stijging van de lokale belastingen. Maar de strenge begrotingsdiscipline die hij vervolgens het Eindhovense gemeentebestuur oplegde, werpt inmiddels vele vruchten af.

Oosterveer keert niet terug in het stadsbestuur. Hij kan het politieke toneel met opgeheven hoofd verlaten. Koninklijk werd hij al eerder onderscheiden en zijn politieke partij eerde hem met een partijplaquette. De stad mag hem dankbaar zijn, een penningmeester zoals je het wenst: passend op de penningen zonder er boven op te gaan zitten. Aan zijn opvolger de opdracht de portemonnee goed gevuld te houden zónder gemeentelijke taken te verwaarlozen.

Laat de Triple Helix de komende jaren uitgroeien tot een versie ‘3.0’. Alle seinen staan nog steeds op groen: met groeibriljanten als ASML willen talentvolle mensen uit de hele wereld hier wonen en werken. De TU/e staat hoog geklasseerd op de ranglijst van succesvolle universiteiten en de High Tech Campus Eindhoven ‘…is the smartest km2 in the Netherlands…’

’n Beetje politieke kassier weet plaats 10 binnen vier jaar in te wisselen voor een plek in de top drie.