Dreigt Eindhoven een San Francisco aan de Dommel te worden? Een stad waar uitsluitend de ‘happy few‘ het zich nog kunnen permitteren om te wonen? Die kans bestaat als we er niet in slagen de toenemende tweedeling in de stad een halt toe te roepen. Althans volgens CDA-bestuurder Stijn Steenbakkers.

Moed en flair kunnen deze jonge politicus niet ontzegd worden. De geboren Bosschenaar ontpopte zich de afgelopen jaren als betrokken wethouder. In een onlangs verschenen manifest beschrijft hij welke grote uitdagingen hij ziet voor de Lichtstad in de komende decennia. En de noodzaak om het ‘particulier initiatief’ nieuw leven in te blazen. Uitsluitend dán kan de stad de schaalsprong die op stapel staat, met succes aanpakken.

Verkeerscongestie, vastgelopen woningmarkt, ‘twee snelheden’ en ongekende internationalisering. Enkele van de zichtbare risico’s die kleven aan de groeispurten die Eindhoven doormaakt.

Campina’ en ‘Boerenleenbank’, twee voorbeelden van grote en indertijd belangrijke organisaties. In Eindhoven ooit ontstaan vanuit bewegingen die destijds ook wel het maatschappelijk middenveld werden genoemd. Organisaties van burgers, boeren en buitenlui, gepositioneerd tussen ‘markt’ en ‘staat’. Men vond elkaar in idealen en belangen. Een stevige samenwerking vloeide er uit voort. Deelnemers werden er zelf ook veel beter van. In sociale én in materiële zin.

Dat middenveld lijkt weg, verpulverd. Weten jongere generaties eigenlijk wel waar je het over hebt?

Voor de oplossing van de grote sociaal-economische vraagstukken van onze stad moeten we toch ‘terug’ naar een dergelijk model. Aldus Steenbakkers. En hij voelt de tijdsgeest goed aan.

Overal in den lande schijnen er vandaag de dag collectieven te ontstaan: woon- en energiecollectieven, buurtcollectieven en broodfondsen. Om er maar een paar te noemen. Burgers nemen het initiatief met als drijfveer: duurzamer oplossingen vinden en meer in gezamenlijkheid doen. Er wordt zelfs gesproken over een ‘coöperatieve renaissance’. Een ‘derde coöperatieve golf’ is aanstaande. Na de eerste golf in de Middeleeuwen met gilden, begijnhoven en waterschappen volgden in de negentiende eeuw onder meer vakbonden en boerencoöperaties.

Steenbakkers ziet het al voor zich: coöperatie Vooruit Eindhoven 2.0 als aanjager van een nieuw stedelijk samenwerkingsmodel.

Financiering organiseren en vertrouwen winnen? Dat moet lukken voor iemand die met gemak de stelling poneert dat er voor elke job die wordt gecreëerd in Brainport high tech industries ,vijf banen buiten die sector ontstaan: van advocaten tot schoonmakers. Iedereen wil wel de ‘schaalsprong’ meemaken vanuit een dergelijk rooskleurig concept.