Niemand zag de bus staan. Geen enkele willekeurige voorbijganger was het opgevallen: een enigszins vervallen, gammel en aftands vaal wit busje.
Door de politie de afgelopen maand slordig geparkeerd op verschillende plekken in de Kempen. En zodanig uitgerust dat je, bij nadere inspectie, wel móest zien dat dit een verdacht busje was.
Actie totaal mislukt, want op één melding na, was er op de vijf parkeerlocaties waar de bus achtereenvolgens werd gestald, niemand die besloot ‘de politie’ te bellen.

Een actie van Hermandad om te testen hoe het zit met de waakzaamheid van de brave burger. We zijn kennelijk te weinig ingesteld op actief gebruik van NL-alert, buurtpreventiebordjes, WhatsApp-groepjes, Meld Misdaad Anoniem, 112. Het werd tijd voor een nieuw participatiewapen. Een cursus ‘opvoeding tot preventieve alertheid op straat’.
En wel met een lokbus, gevuld met namaak-drugsafval.

De buurman die bezoek krijgt van een goede vriend in een verlopen Oldsmobile, de beroepsklusser die zijn goede geld liever investeert in de studie van zijn kinderen dan in een dure bestelwagen en de opa die vergat waar hij zijn overjarige auto enigszins slordig parkeerde. Voortaan allemaal verdacht of tenminste aanspreekbaar op een tikkeltje onaanvaardbaar parkeergedrag?
Melden dus!

Ongelooflijk. Waar is de Kempische wijkagent mee bezig?
Het kan natuurlijk zijn dat het lesrooster op de Politieschool inmiddels een module omvat, genaamd: ‘hoe pak ik evidence based, en op straat georiënteerd, onderzoek aan’. Grondige evaluatie van een dergelijk onderdeel in de opleiding is zeker op zijn plaats.
De veronderstelling dat de modale Kempenaar zijn detectie-antenne consequent in de aanslag houdt, en dientengevolge steeds op zoek is naar verdachte objecten, getuigt van grote naïviteit.

De problemen met gedumpt drugsafval móeten wel tot mega hoogte zijn gestegen, wil de politie gebruik gaan maken van heel bijzondere en onnozele opsporingstechnieken.
Schandalig wat er jaarlijks aan milieuvervuilende rotzooi wordt gevonden in het buitengebied. Ongehoord dat deze contreien tot ver buiten de landsgrenzen bekend staan als gratis drugsafvalcontainer.  En terecht dat er op ieders actieve waakzaamheid een beroep wordt gedaan.
Dat de lokbus niet gaat werken kon vooraf evenwel voorspeld worden. Streekgenoten als onbezoldigde opsporingsambtenaren cq. waakhondje inzetten, het zal niet lukken. 

De Kempenaar laat niet met zich sollen. Als contente mens worden geafficheerd, is één. Maar waar eens Kempenbende en Bokkenrijders de dienst meenden uit te kunnen maken, maken ze zich niet ongerust om elke onregelmatigheid.
Een lokbus maakt dat niet anders.