Als je van ‘n afstandje goed kijkt, kun je ze zien staan. Bijenkasten, in een hoek op het dak van het Innovation PowerHouse. Het Eindhovense Strijp-T vormt de thuishaven van trotse koninginnen met hun volken. Fier en stoer wordt op die plek op bijna symbolische wijze kond gedaan van het belang van biodiversiteit in het stedelijk milieu. De kruisbestuiving in het innovatieve stadsdistrict werpt z’n vruchten inmiddels letterlijk af. En wel heel natuurlijk: stadsimkerij Zim heeft onlangs de eerste honing op het dak geoogst.

Bijna tien jaar geleden werd Het jaar van de Bij gevierd. In 2012 stond het insect in de spotlights. Noodzakelijke aandacht opdat aanleg en beheer van gemeentelijke en particuliere groenvoorzieningen bijvriendelijker zou worden, dat was het doel. Bijen móesten beter gaan gedijen. Want, voor wie het nog niet weet: ruim 80 procent van alle voedsel voor menselijke consumptie, wordt door bijen bestoven. Voor ons dagelijkse voedsel zijn wij bij het telen van gewassen dus in zeer hoge mate afhankelijk van de bestuiving door bijen en hommels.

Ondanks ‘het bijenjaar’ indertijd, gaat het jaren later nog steeds niet goed met de bijen. Van de 359 soorten wilde bijen in Nederland ooit, is inmiddels 55% bijna of zelfs al volledig uitgestorven. Het ziet ernaar uit dat die trend zich de komende jaren verder doorzet met grote gevolgen voor de bijenstand, de biodiversiteit en de lokale voedselproductie in ons land.

Initiatieven zoals op Strijp-T zijn derhalve van meer dan uitsluitend symbolische betekenis.

Dus benieuwd geworden naar gemeentelijk beleid om het tij te keren. Zou men ten stadhuize onderzoek hebben gedaan naar de Eindhovense bijenstand? Stimuleert het gemeentebestuur dat gemeentelijke bomen en struiken die vervangen moeten worden, vervangen worden door bij voorkeur bij-vriendelijke soorten? Is er vanuit de gemeente regelmatig overleg met deskundigen, zoals bijenverenigingen om te overleggen over de invulling van groenstroken, maaibeleid, groen in de openbare ruimte en dergelijke?

Je mag hopen dat de stad bol staat van initiatieven waardoor het beeld van de Stad als Biotoop nóg meer werkelijkheid wordt. Wethouder Rik Thijs (Groen Links) heeft vast het antwoord. Intussen is er op de gemeentelijke website weinig te vinden over de bij als drager en beschermer van duurzaamheid in onze, overigens groene stad. Vreemd eigenlijk. Bijenkasten zoals op Strijp-T dienen in elk geval gekoesterd te worden. Om te beginnen dan maar met een potje Strijpse Honing!