Het lijkt zó voor de hand te liggen. Nodig alle leerlingen van de school uit om in de winkel een boek uit te zoeken en vul daarmee de schoolmediatheek. Houdt dat de komende jaren vol en zorg op een simpele manier voor het up-to-date houden van die bibliotheek. Stel eisen aan de kwaliteit van het boekwerk opdat het ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de realisatie van schooldoelstellingen.

Op het Eindhovense van Maerlantlyceum deden ze het onlangs. De gulle financiële bui van onderwijsminister Arie Slob bracht de schoolleiding op het lumineuze idee. Het coronapotje biedt onvermoede kansen om vermeende achterstanden op een creatieve manier om te zetten in voorsprong. Jongeren lezen weinig en bij sommigen leidt dat zelfs tot taalachterstanden waar je verdrietig van wordt. Laaggeletterdheid op school.

Op het van Maerlantlyceum gaat men van ‘..Iedere leerling een leesboek..’ ongetwijfeld een jaarlijks terugkerend fenomeen maken. Nieuwe leerlingen op enig moment tijdens hun schoolloopbaan naar de goede boekhandel sturen. Als volleerde online-shoppers weten ze nauwelijks nog wat het is om een mooie en welvoorziene winkel binnen te lopen. Al struinend op zoek naar een goed boek, enkel dat zal voor velen al een bijzondere leerervaring blijken. Kijken, afwegen, twijfelen en uiteindelijk kiezen. Zo simpel is dat niet, in de wetenschap dat de docent je ook nog zal bevragen op het waarom van dát ene boek. Een actuele bibliotheek, jaarlijks aangevuld en ververst: kom daar maar eens om. Álle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) gun je een creatieve aanpak zoals die in de geest van de naamgever, Jacob van Maerlant, op ‘zijn’ school wordt gepraktiseerd.

De landelijke koepel van VO-scholen, de VO-raad, zal de leden inmiddels wel voorzien hebben van een dergelijk advies. En zo niet, dan luidt het advies aan LAKS, de scholierenbond, om daarover als de wiedeweerga vragen te stellen. De financiering mag geen probleem vormen. Het coronapotje biedt een eerste aanzet, en een bezuiniging op niet altijd even effectief gebruikte papieren leermiddelen is een tweede financiële bron. De lumpsum financiering is onder meer bedoeld opdat scholen uitgaven kunnen doen ter stevige profilering van het eigen  onderwijsprogramma. Uitgelezen kans: de mediatheek.

De goede boekhandel zal een dergelijk initiatief toejuichen. Het is niet állemaal hosanna wat er in die branche speelt. Klantenbinding onder jongeren zal met tromgeroffel worden onthaald. Boekhandelaar van Piere glimlacht, zoveel is wel zeker.