Tel: 040 304 60 00
Email: redactie@frits.nl
Home over frits concept

over frits concept

FRITS is sinds december 2007 dé toonaangevende glopinie voor Brainportregio Eindhoven. Het magazine is een vlotgeschreven, hoogwaardig, (regio) breed journalistiek en onafhankelijk product.

De toon is positief kritisch, en daardoor sterk opiniërend. FRITS staat voor positieve beleving en maakt inwoners trots op de stad en de regio. Pijlers onder de formule zijn: (de regio’s) Eindhoven en Helmond, ontwikkelingen, ondernemerschap, talent en succes. De positionering is tussen Elsevier (inhoud) en Quote (toon). De doelgroep van het magazine is het hogere segment, beslissers, opinieleiders, top van het regionale bedrijfsleven, openbaar bestuur, onderwijs en (maatschappelijke, culturele en sport-) instellingen.

In combinatie met de presentatie van elke nieuwe FRITS maakt dit de community van het magazine tot kwalitatief het beste netwerk binnen Eindhoven.

Hierdoor is FRITS uitgegroeid tot een (ver)bindende factor van betekenis met een netwerk van maatschappelijk hoge kwaliteit dat momenteel als leidend wordt beschouwd tot ver in de regio. Het magazine is hiervoor door de gemeente Eindhoven in 2013 ook onderscheiden. Uit recente lezersonderzoeken blijkt dat FRITS goed wordt gelezen en hoog wordt gewaardeerd.

Nieuwste artikelen