Wat een vondst: vlonders om je fiets op te parkeren. In Eindhoven inmiddels op afroep verkrijgbaar. Meld je bij de Vlonderdienst en wie weet drijft er binnenkort een vlonder bij jullie de straat in.

Het gaat snel met de opwarming van de aarde en op een dag zingt Holland een toontje lager, drijfnat als het dan zal zijn geworden vanwege de immer verder stijgende zeespiegel. Vooruitziende blik om er met behulp van vlonders de onstuimige groei van het fietsverkeer in goede parkeerbanen te willen leiden.

Maar bij ons, op het zand, wat moet ik me hier met die toekomstige nattigheid voorstellen? Niks. Gortdroog, dat is het en blijft het de komende eeuwen. Vlonders zonder dat er water onderdoor stroomt?

Of is het een smoesje van de gemeentelijke fietsbewaarders om zich nu eindelijk van hun vrolijke kant te laten zien? Teveel fietsen op straat gesignaleerd? Hupsakee, vlonderke eronder en aan de kant schuiven. Laten wegdrijven was misschien het aanvankelijke idee tijdens de vrijmibo . Dan zijn we er mooi vanaf, al die wild geparkeerde fietsen. Maar dát móet hen ontraden zijn door beheerders van de Dommel. Zò hoog komt ie nou ook weer niet. En de Gender gaat weliswaar óóit dwars door de stad stromen, maar óverstromen tot in de wijken, dat lijkt toch zeer onwaarschijnlijk.

Desalniettemin staan er inmiddels in Eindhoven drie fietsvlonders op proef. Bij zichtbaar succes gaat de vlonder er weer van tussen en wordt er op díe plek een autoparkeerplaats definitief opgeofferd. Een verankerd fietsenstallingkje komt er dan voor in de plaats. De vlonder wordt vervolgens elders in de stad beproefd volgens  dezelfde procedure. Is het een optimistisch visioen dat aldus op een dag véle autoparkeerplaatsen uit het straatbeeld zijn verdwenen? Of is het slechts een doekje voor het bloeden in een stad waar de auto nog altijd méér dan ruim baan krijgt?

Het idee van de vlonders komt uit Rotterdam. En het moet gezegd: wel vaker komen daar originele ideeën vandaan. De stad won met de vlonders zelfs de Tour de Force Innovatieprijs 2018. Inmiddels staan er tientallen van dergelijke rekken in de havenstad en zijn er véle autoparkeerplaatsen voor opgeofferd.

Ook in Leiden en Arnhem is men naar het schijnt te spreken over de fietsvlonder. Vooroordelen over vlonders en stromingen: aan de kant ermee. Laat maar komen die fietsvlonder. Want minder auto’s in de stad: graag. Droog blijft het tóch. Té zelfs.