Oproep! Maak een gedicht over Eindhoven

0
890

Oproep! Maak een gedicht over Eindhoven

15:35 09 juli in EXTRA 
0 Comments 

FRITS Magazine daagt je uit om een gedicht te schrijven. Een gedicht waaruit jouw visie spat op het Manhattan aan de Dommel, Eindhoven de gekste, Lampegat, Lichtstad, Brainport, jouw stad. Een gedicht dat meedingt in de verkiezing van het Eindhovenste gedicht over Eindhoven.

Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt van een vijftigtal gedichten die geplaatst worden in het gedichtenboek over Eindhoven. Deze bundel wordt in november 2018 gepresenteerd.De lezers van de bundel kunnen vervolgens hun stem uitbrengen op een van de gedichten. Aan de hand daarvan wordt een top-10 vastgesteld.

Stuur één gedicht waar je helemaal achter staat naar gedicht@frits.nl of naar Parklaan 54A 5613BH in Eindhoven. Doe dat voor 1 september 2018. Vermeld naam en adres, mobiel telefoonnummer en mailadres van de maker(s).

Deelnamevoorwaarden:

  • Iedereen mag deelnemen: jong en oud, mensen met veel en weinig opleiding, expats. Het is geen voorwaarde dat je in Eindhoven woont. Wel dat het gedicht over Eindhoven gaat of over iets wat Eindhoven aangaat. Misschien ben je al jaren geleden vertrokken of werk je in een ver land voor een Eindhovens bedrijf. Dus geen beperkingen door de woonplaats of plaats van herkomst van de deelnemers, alleen door het thema.
  • Neem de opdracht vooral ruim: is er ook plaats voor beeldgedichten, tekeningen met tekst, schilderijen, graffitipieces, foto’s. Voorwaarde is dat ze een poëtische invalshoek hebben.
  • Gedichten in een andere taal zijn welkom, wel graag met daarbij een vertaling in het Nederlands. Eindhoven is immers een internationale, multiculturele stad.
  • De maximale lengte van de tekst is 40 regels.
  • Je kunt als individueel persoon deelnemen, maar ook als groep, instelling of organisatie (onderwijs, kunstzinnige vorming e.d.)
  • Vermeld bij de inzending: naam van de schrijver(s), naam van organisatie of groep, mailadres, telefoonnummer contactpersoon.
  • Iedere deelnemer mag één gedicht insturen. Be your own jury, is het motto: stuur alleen het beste in wat je hebt.
  • Wie deelneemt aan de verkiezing staat toe dat het ingezonden gedicht wordt geplaatst in de bundel en wordt gebruikt ter promotie van de campagne; hiervoor wordt geen vergoeding gegeven.